é l m é n y t e r á p i a

DERŰTERÁPIA, AZ EGYÜTTBOLDOGULÁS MŰVÉSZETE

- delightful designs -

Országos iLoveHospital program

  iLoveHospital, Szerethető Kórház Kommunikációs és Élményterápiás Program: „SZERKÓ”

Karitatív program

---  

 

Legkülönfélébb betegséggel küzdők ügyét képviseljük, rajtuk, értük, nekik szeretnénk segíteni.

Testi-lelki értelemben megtérülő befektetés, ha elesett helyzetben, kórházban, nehéz kezelések közben, távol a szeretteiktől, a felépüléshez, munkába álláshoz, gyors visszarendeződéshez szükséges, tudományosan igazolt, erőnlétet biztosító, vitalizáló kommunikáció-terápiás támogatást is kaphatnának a betegek az orvosi beavatkozások mellett. Kevesebb fekvőellátás, táppénzes nap, szabadság, gyógyszer, kezelés, ugrásszerű hatékonyságnövekedés a gyógyításban.  

DERÜTERVEZÉS-t, derüterápiát mint egészséges életszemléletet alakító, kísérleti kutatásokkal, műszeres vizsgálatokkal és mérési eredményekkel igazolt immunerősítő, energetizáló terápiás programot elérhetővé szeretnénk tenni mások számára is. Kórházak mellett idősek otthonában, szociális intézményekben is bemutatjuk. Olyan személyek számára nyújtunk önzetlen támogatást, akik minden módon rászorulnak és a designgondolkodást mint jóléti szolgáltatást a helyzetüknél fogva (pl. betegség) és/vagy korlátozott anyagi erőforrásaik (pl. idős koruk) miatt nem tudnák kipróbálni és igénybe venni, pedig óriási szükségük lenne rá.  

 

CÉLJAINK

"FOGADJ ÖRÖKBE!"

Önkénteseket keresünk:

FOGADJ VELÜNK DERŰBARÁTSÁGOT!

LÉGY A DERŰNAGYKÖVETÜNK!

DERŰBARÁT SZERVEZET PROGRAMOT HÍRDETÜNK

PÁLYÁZZ A DERŰTERÁPIÁS FOGLALKOZÁSAINKRA!

 

Ehhez a rendkívüli munkához kérünk Öntől, Önöktől, Tőled, Tőletek segítséget!   

 

Hálásan köszönjük a támogatásokat! Bankszámlaszám:

Budapest Bank 10104105-07147000-01003007

(Közleménybe kérjük beírni: "SZERKÓ")  

 

é l m é n y t e r á p i a
DERŰTERÁPIA, AZ EGYÜTTBOLDOGULÁS MŰVÉSZETE

- delightful designs -

Derűterápia háttere

 

A „SZERKÓ” PROJEKT TÉMÁJA HÁTTERE ÉS A DERŰTERÁPIA HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HELYZETE
Kommunikáció-terápiás program alapjai és elvárható eredményei

---

 

Megterveztük az iLoveHospital, Szerethető Kórház Kommunikációs Program*-ot.

 

A humor és a gyógyászat kapcsolatát a következő kategóriákban vizsgálták behatóan a referált, nemzetközi tudományos szakirodalomban:

1. a humor fontossága a betegek és az orvosok közötti kommunikációban,

2. a humornak a testi-lelki egészségre gyakorolt, műszeresen bizonyítható (fMRI) pozitív hatása,

3. a humor minőségi szerepe az egészségügyi dolgozók munkájában.

A humor vitalizáló hatásának neurális alapja Mobbs és munkatársai által a "Humor modulates themesolimbic reward centres" (A humor modulálja a mezolimbikus jutalmazó centrumokat (Neuron, 2003, 40 (5): 1041-1048.)),  címen publikált tanulmányukban (fMRI felhasználásával) egyrészt azt bizonyították, hogy a humor számos kortikális régióban modulálja az aktivitást. Másrészt új evidenciákat szolgáltattak arra vonatkozóan, hogy a humor olyan szubkortikális régiók hálózatát foglalja magában, amelybe beletartozik a mezolimbikus dopaminerg jutalmazó rendszer kulcskomponense (az agy jutalomközpontja): anucleus accumbens.  

Abban feltétel nélkül egyetértenek az egészségüggyel és kognitív terápiákkal foglalkozó szakemberek, hogy a humor, a derű, a nevetés, a szellemesség stb. akkor fejti ki jótékony hatását, ha nem epizodikus, helyi, spontán, esetleges, elszórt kezdeményezés, hanem a gyógyítás folyamatába integrált átfogó stratégia, életminőség-teremtő kommunikációs rendszer. A világon vannak olyan kórházak, ahol külön szakembert alkalmaznak arra, hogy koordinálja az intézményen belül azokat a kommunikációs rendszereket, melynek középpontjában a humorterápiás programok állnak.

Számos reprezentatív kutatás bizonyítja: a betegek úgy vélik, hogy a kórházakban folyó munka professzionalizmusával nemcsak hogy összeegyeztethető a humor és a nevetés, hanem kiemelkedően fontos szerepe van a betegséggel való küzdelemben.

 

1. „A nővéreknek gyakrabban kellene együtt nevetniük a betegekkel.” (A megkérdezettek 80%-a ért egyet!)


2. „Jó lenne, ha a kórházi dolgozók megnevettetnék a pácienseket.” (83% kifejezetten vágyik rá!)


3. „A nevetés segít a betegség legyőzése során.” (83% teljességgel helyesli.)


4. A megkérdezettek több mint 90%-a nem értett egyet azzal, hogy a nevetés a kórházi személyzet érzéketlenségének a kifejeződése, vagy a nyegle, nemtörődöm munkavégzés tünete.

 

A Szerethető Kórház Kommunikációs Program, a minőségi humorterápia jelenlegi helyzete:

 

A minőségi humorterápia mint kommunikációs eszköz és módszer tanulható, az egész szervezeti kultúra részévé tehető. Jelenleg nincs szakmailag korrekt, az elsajátítására alkalmas módszertani kézikönyv, gyakorlati alkalmazását segítő példatár és mindennapos használatra szánt szöveggyűjtemény. Nagyon kevés a jó gyakorlatot bemutató projekt. Humorterápiára épülő, átfogó kórházi kommunikáció-terápiás stratégia pedig még nem született Magyarországon.

 

CÉLJAINK

"FOGADJ ÖRÖKBE!"

KIK VAGYUNK

KAPCSOLAT

iLoveHospital, Szerethető kórház kommunikációs program pillérei

-DIZÁJNGONDOLKODÁS (design thinking): tervezői gondolkodás, a meglepően új megoldások és lehetőségek teremtésének eszköze,

·a sokszorosan alátámasztott BIBLIOTERÁPIA (ismert változata gyermekeknél: meseterápia), valamint

·alkalmazott pszichológiai kísérletekkel és képalkotó eljárásokkal is bizonyított, nem kevésbé sikeres HUMORTERÁPIA (már ismert és bevált gyakorlati példák: bohócdoktorok, hahotaklubok) házasságával létrejövő, új, perspektívikus kommunikáció-terápiás irány és egészséges életlátás, problémákhoz való motiváló, vitalizáló és előremutató, termékeny viszonyulás.  

Hálásan köszönjük a támogatásokat!
Bankszámlaszám:

Budapest Bank 10104105-07147000-01003007

(Közleménybe kérjük beírni: "SZERKÓ")

 

Írjon nekünk!

Name*
Email address*
Message*