PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

DERŰTERÁPIÁS KÉPZÉS ÉS ÉLMÉNYTERÁPIÁS PROGRAMON VALÓ RÉSZVÉTELRE

 

A tíz éves Magyar Coachszövetség Alapítvány 2008. (Magyar Coachok Szövetsége a Rezilienciáért, azaz az Életminőség és a Szervezeti Kultúra Javításáért Alapítvány) és a nemzetközi IACM (International Association of Coaching and Mediation) pályázatot hirdet magyarországi szociális gondozással, idősgondozással, rehabilitációval foglalkozó szervezetek és önkéntes csoportok számára - az alábbi feltételekkel:

 

A pályázati felhívás célja:

Derűtervezés és derűterápia (a módszer szellemi jogvédelem alatt áll) az együttboldogulás művészete. Legkülönfélébb betegséggel küzdők, idősotthonok, szociális otthonok lakóik, betegeiket otthon ápoló hozzátartozók, önkéntesek és a betegekkel, valamint idősek ellátásával foglalkozó szociális és egészségügyi dolgozók támogatására kifejezetten nagy szükség jelentkezik. Magyarországi, kórházak, idősotthonok, szociális otthonok, lakóinak, betegeinek, ápoltjaiknak, valamint szakdolgozóinak, önkénteseknek, a betegeket ápoló családtagok számára tudományosan igazolt, a nemzetközi gyakorlatot követő, témaspecifikus, vitalizáló kommunikáció- és élményterápiás programot kínál a pályázat.

 

Téma indokoltsága:

A derűterápia kifejezetten szociális és egészségügyi (kórházi) körülményekre szabott, tudományosan és a nemzetközi gyakorlatban is bizonyított humorterápiás irányzat. A derűterápia nem(csak) kommunikációs program, sokkal inkább érzék(szerv)ekre ható élményterápia. Megfelelő gyakorlással elsajátítható gondolkodási keret és a szervezeti kultúra részévé tehető komplett szemléletmód.

 

A téma szakmai előzményei:

A jelenleg egészségügyi továbbképzési akkreditáció alatt álló és szociális akkreditációra előkészített továbbképzési programunk és élményterápiás módszerünk megtervezésekor több szociális, egészségügyi szakemberrel és szakértővel konzultáltunk. Külön köszönetet mondunk Nagy Edit ápolási igazgató asszonynak (visegrádi Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház), valamint a Magyar Kórházszövetség elnökének, akik támogatták az egészségügyben hiánypótló élményterápiás programunkat és értékes tapasztalataikkal segítettek annak kimunkálását.

 

A téma háttere és megalapozottsága:

A humor, átfogó látásmódként a derű gyógyászatra kifejtett hatását a nemzetközi szakirodalom részletesen bemutatja. A szerzők külön kiemelik a derű műszeresen bizonyítható, testi-lelki egészségre gyakorolt pozitív hatását. Hangsúlyozzák a derű minőségi szerepét az egészségügyi dolgozók munkájában, a betegek és az orvosok közötti viszonyulásban. Az egészségüggyel és kognitív terápiákkal foglalkozó szakemberek abban feltétel nélkül egyetértenek, hogy a humor, a derű, a nevetés, a szellemesség stb. akkor fejti ki jótékony hatását, ha nem epizodikus, helyi, spontán, esetleges, elszórt kezdeményezés, hanem a gyógyítás folyamatába beépülő kommunikációs módszer, integrált stratégia. Ezt felismerve a világon már vannak olyan kórházak, ahol külön szakembereket alkalmaznak a derűterápiás programok koordinációjára.

 

Jelenlegi helyzet itthon:

Eddig még nem született derűterápiás oktatási program és a derűterápiát sikerrel alkalmazó terápiás gyakorlat és praxis Magyarországon. A Magyar Coachszövetség Alapítvány 2008. képes szociális, valamint kórházi szakdolgozók, önkéntesek és betegeiket otthon ápolók számára könnyen megérthető és elsajátítható módon a téma szemléletes, gyakorlatorientált bemutatására. A szociális intézményekben már nagy sikerrel bizonyított. Több médiamegjelenés (TV1, DUNATV és cikk) is bemutatta a Magyar Coachszövetség 2008. derűterápiás programjait.

 

Pályázható programok:

I. témakör: egészségügyi és szociális dolgozók továbbképzésére alkalmas, 2 napos derűterapeuta képzés (8-16 fő részére)

II. témakör: szervezetekben az idősek és/vagy betegek számára nyújtott 5 alkalmas derűterápiás foglalkozás (8-15 fő/alkalom)

 

Kik pályázhatnak?

Magyarországi önkéntes szervezetek, kórházak, szociális intézmények, idősotthonok.

 

A pályázat feltételei és a benyújtásának menete:

A pályázat feltételei a jelen pályázati felhívás alatt taláható.

 

Pályázatot első körben 2018. december 1-től 2018. december 20-ig (12:00 h) lehet benyújtani az oldal alján található pályázati elbírálási kritériumok alapján összeállított dokumentum formájában e-mailben, az alábbi címre: kriszti.deri@drkollarcoaching.hu, vagy pinternetti@gmail.com.

 

A pályázat keretében elnyerhető támogatás:

Az alábbi derűterápiás programokon való részvételre lehet pályázni:

 

I. témakör: egészségügyi és szociális dolgozók továbbképzésére alkalmas, 2 napos derűterapeuta képzés (8-16 fő részére)

II. témakör: szervezetekben az idősek és/vagy betegek számára nyújtott 5 alkalmas derűterápiás foglalkozás (8-15 fő/alkalom)

 

A pályázat célja, hogy biztosítsa a derűterápiás képzésen és foglalkozásokon való részvételt a nyertes pályázók számára. A pályáztató a pályázat keretében az oktató és a terápiás foglalkozást levezető partnerei, akkreditált coachok tiszteletdíját és derűterápia oktatására kiképzett trénerek költségeit finanszírozza.

 

I. témakör: egészségügyi és szociális dolgozók továbbképzésére alkalmas, 2 napos derűterapeuta képzés esetén a program részvételi díja 60.000 Ft/ hallgató fő.
II. témakör: szervezetekben az idősek és/vagy betegek számára nyújtott 5 alkalmas derűterápiás foglalkozás (8-15 fő/alkalom), melynek részvételi díja 10.000 Ft/ résztvevő fő.

 

A pályázató a nyertes pályázóra vonatkozó költségeket, azaz a derűterapeuta képzés árát és a derűterápiás foglalkozások részvételi díját közvetlenül a képzést és a foglalkozást levezető, felkért partnerei számára utalja át és ilyen módon rendezi. A nyertes pályázók számára mind a derűterapeuta képzés, mind pedig a derűterápiás foglalkozások részvételi díja ingyenes.

 

A pályázat nyerteseinek száma:

A beérkező pályázatokat érkezési sorrendbe a levelező rendszerben jelzett érkezési ideje alapján bíráljuk el.

I. témakör: egészségügyi és szociális dolgozók továbbképzésére alkalmas, 2 napos derűterapeuta képzés (8-16 fő részére) esetén (max.) 13 nyertes pályázót hirdetünk meg.

II. témakör: szervezetekben az idősek és/vagy betegek számára nyújtott 5 alkalmas derűterápiás foglalkozás (8-15 fő/alkalom) (max.) 20 pályázó nyer.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

Pályázat beadási feltételei és a minősítés szempontjai (összesen maximum 100 pont).

A sikeres pályázónak legalább 80 pontot kell teljesítenie az elérhető 100 pontból.

A pályázatot e-mailben kell csatolni maximum 5 db A4-es oldalon elkészített bemutatkozással, melyben a pályázó:

 

1; részletesen megismerteti a szervezetét és kitér arra, milyen hasonló jellegű projektekben vett már részt, amelyben volt alkalma új és innovatív módszereket kipróbálnia. (1-5 pont)

 

2; bemutatja mit vár a derűterápiától és indokolja derűterápia iránti elkötelezettségét, fogékonyságát és nyitottságát. (0-10 pont)

 

3; vállalja, hogy a programba bevon a téma iránt kifejezetten érdeklődő, de nem szakembereket (pl. önkéntesek, betegek hozzátartozóit), akik ezáltal lehetőséget kapnak arra, hogy a derűterápiát, mint jóléti szolgáltatás kipróbálhassák. (1-5 pont)

 

4; vázolja, kiket szeretne a programba résztvevőként bevonni (pl. kik lesznek a derűterápia és/vagy az oktatási program résztvevői: koruk, egészségügyi és szellemi állapotuk, társadalmi helyzetük, esetleg előképzettségük). (1-5 pont)

 

5; elfogadja a derűbarát intézménnyé válás feltételeit és minősítési rendszerét. (10 pont)

 

6; részletezi, milyen intézkedéseket kíván tenni, hogy derűbarát szervezetté váljon. (5 pont)

 

7; beszámol arról, miképpen biztosítja a projekt fenntarthatóságát. (5 pont)

 

8; ismerteti felajánlásait, mellyel hozzájárul a derűterápia sikeréhez pl.:

-derűterápiás foglalkozásokhoz és/vagy képzési programhoz milyen terápiás helyiséggel  oktatóteremmel és felszereltséggel rendelkezik;

-milyen szakembereket, szakértő műhelyeket és fórumokat tud bevonni, felajánlani annak érdekében, hogy a derűterápia fejlódjön és mások számára is megismerhetővé legyen;

-hogyan segíti és hasznosítja a derűnagykövetek munkafelajánlásait;

-ötletek, javaslatok a derűterápia bevezetésére, elterjesztésére és hasznosítására vonatkozóan.
 (1-20 pont)

 

9; bemutatja, milyen társadalmi kapcsolatokat képes és szándékozik mozgósítani annak érdekében, hogy a derűterápia megismerésének fejlődésének lehetőségét kiterjessze (pl. könyvkiadás, gyakorlati kézikönyv megjelentetése, nyílt műhelyek működtetése, stb.) (1-20 pont)

 

10; kifejti, milyen médiakapcsolatokkal bír és képes mobilizálni annak érdekében, hogy minél többekhez jussanak el a derűterápiás tapasztalatok, derűterápiák, képzési programok hatásai és a derűterápia eredményei. (1-15 pont)

PÁLYÁZATI FORMAI KÖVETELMÉNYEI ÉS FELÉPÍTÉSE

 

I. Pályázóra vonatkozó információk

 

Pályázó szervezet neve, adatai 

 

Pályázó szervezet címe

 

Kapcsolattartó adatai (név, e-mail, telefonszám)

 

II. Pályázat tartalmi bemuatatása (l. értékelési szempontok)

 

III. Elismerési és titoktartási nyilatkozat

A pályázathoz csatolni kell egy Elisemrési és titoktartási nyilatkozatot, melyben a szervezet vezetője, képviseleti joggal rendelkező személy nyilatkozik, hogy a pályázat megvalósítása kapcsán tudomására jutott, a derűterápia (derű-th) módszertanára vonatkozó információk számára a szellemi termékeket megillető védelmet biztosítja.
A derűterápia elméleti és gyakorlati alapjainak szerzőségét a pályáztatótól el nem vitatja, a derűterápia fejlesztését kizárólag a pályáztató kifejezett írásbeli engedélyével folytatja. A derűterápia szakmai és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban mindig hivatkozik a know-how tulajdonosaira, hivatkozás nélkül sem szó szerint nem idézi, sem kivonatát, sem parafrázisát nem adja és semmilyen formában nem használja. 

Az Elismerési és titoktartási nyilatkozat nem hiánypótolható. Amennyiben a pályázathoz  beadásko nem csatolják, formai hiba miatt a pályázat elutasításra kerül.