DERŰBARÁT INTÉZMÉNY, DERŰBARÁT SZERVEZET

 

A derűterápia kifejezetten szociális és egészségügyi (kórházi) körülményekre szabott, tudományosan és a nemzetközi gyakorlatban is bizonyított humorterápiás irányzat. A derűterápia nem(csak) kommunikációs program, sokkal inkább érzék(szerv)ekre ható élményterápia. Megfelelő gyakorlással elsajátítható gondolkodási keret és a szervezeti kultúra részévé tehető komplett szemléletmód.


A humor, átfogó látásmódként a derű gyógyászatra kifejtett hatását a nemzetközi szakirodalom részletesen bemutatja. A szerzők külön kiemelik a derű műszeresen bizonyítható, testi-lelki egészségre gyakorolt pozitív hatását. Hangsúlyozzák a derű minőségi szerepét az egészségügyi dolgozók munkájában, a betegek és az orvosok közötti viszonyulásban. Az egészségüggyel és kognitív terápiákkal foglalkozó szakemberek abban feltétel nélkül egyetértenek, hogy a humor, a derű, a nevetés, a szellemesség stb. akkor fejti ki jótékony hatását, ha nem epizodikus, helyi, spontán, esetleges, elszórt kezdeményezés, hanem a gyógyítás folyamatába beépülő kommunikációs módszer, integrált stratégia. Ezt felismerve a világon már vannak olyan kórházak, ahol külön szakembereket alkalmaznak a derűterápiás programok koordinációjára.

 

A derűbarát minősítési rendszer és program célja, hogy a derűt mint átfogó kommunikációs keretet és a problémákhoz való stratégiai viszonyulást a szervezeti élet részévé tegye és Magyarországon meghonosítsa.

 

A derűbarát szervezet megtisztelő minősítés elnyerése bár a szervezet belső minőségének része, de az intzménynél  kialakult szervezeti kultúra indikátora és legfontosabb ismérve.

DERŰBARÁT SZERVEZET MINŐSÍTÉSI FOKOZATAI ÉS FELTÉTELEI

 

EGY *-os DERŰBARÁT SZERVEZET

Amely intézmény elköteleződik a derűs légkör, derűs kommunikáció, a közösség derűs törődése, a derűs gyógyítás, a derűs problémaviszonyulás mint átfogó megközelítés, gondolkodásmód és stratégia mellett.

Megismeri a derűbarát szemlélet alapjait és hozzáférhetővé teszi az érdeklődők számára.

 

KÉT *-os DERŰBARÁT SZERVEZET

Derű mint integrált szemlélet mellett elköteleződve nyitott derűterápiás foglalkozások és képzési programok iránt, amelyeknek rendszeresen otthont is ad a szervezetén belül a lehetőségeihez mérten.

 

HÁROM *-os DERŰBARÁT SZERVEZET

A fentieken túl vállalja, hogy vezetőit és munkatársait teljes létszámban kiképzi a derűterápiás kommunikáció, gondolkodásmód elsajátítása érdekében.

Olyan intézkedéseket vezet be, mellyel ösztönzi a munkatársait a derűbarát megvalósításokra.

 

NÉGY *-os DERŰBARÁT SZERVEZET

Derű a szervezet minden szintjét áthatja. Hírdeti a derűt.
Kiképzi munkatársait, rendszeres ismétlő, elmélyítő, témaspecifikus képzéseket tart.

Olyan felajánlásokkal segíti a derű társadalmi meghonosítását, mely lehetővé teszi, hogy a derűs és minőségi szervezeti kultúra hatásait, termékeit és szolgáltatásait ne csak a szervezet közvetlen célcsoportja, hanem tágabb érteleben vett érintettek is megismerhesség és élvezhessék.

A jelenlét derűjének átélését gyakran a rossz beidegződések, heurisztikák, ön- és világértelmezések akadályozzák. A nagy életbölcsességek, mély gondolatok lehetetlenné teszik, hogy Kosztolányi parancsát kövessük („No fuss a kerge széllel, / cikázva szerteszéjjel(...), aki a zene gyógyító erejének himuszát zengi. (...) ó, jó zene a hörgő / kínokra egy kalandor / csörgő, / mely zsongít, úgy csitít le / tréfázva mímel / s a jajra csap a legszebb / rímmel.” A 4*-OS DERŰBARÁT SZERVEZET a munkája és valamennyi tevékenysége során a versben kifejeződő - érzékekre (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) ható - játékosságé a főszerep. Nem számonkéri a derűt, hanem magától értetődő módon hordozza azt.

 

ÖT *-os DERŰBARÁT SZERVEZET

A karizmatikus (rendkívüli képesség, adomány) kommunikáció és jelenlét - a szituáció transzformációjának (átalakításának) radikális formája. Olyan személyes megnyilatkozás és megnyilvánulás, amely valami magasabb rendű értéket közvetít, azok számára, akik fogékonyak rá. A karizmára mint „ajándékra” a befogadó „borzongató áhitattal” reagál. Az egészségügyben a titokzatos és misztikus latin szavakat használó orvos fehér köpenyben, sztetoszkóppal, diplomái, valamint a sikeres beavatkozásairól terjedő legendák révén a „gyógyító karizma” megtestesítője.

Ha a karizma erejének hordozóját önfegyelemre épülő mértéktartás jellemzi, akkor körbelengi az a bölcs derű, amelyet a tapintat és a másik felé forduló figyelem kísér. 5*-os DERŰBARÁT SZERVEZET, amely karizmatikus személyek sokaságát tudja felmutatni. Nemcsak bátorítja a derűkarizmatikus vezetést és munkát, hanem elemzi és érti a karizmatikus (meghatározó és kiemelkedő személyiségük) forrását és okát. értékelték karizmatikusnak.

A legmagasabb fokozattal azok büszkélkedhetnek és méltán hordoznak elismerést, akik a derűs vezetői, derűs munkavállalói képzés, helyes gyakorlat és fenntarthatóság érdekében példamutató erőfeszítéseket tettek.